OVER
ACUPUNCTUUR

OORSPRONG & ONTWIKKELING

Acupunctuur is ontstaan ​​in China. Boeken die nu meer dan tweeduizend jaar oud zijn en nog steeds gebruikt worden, zoals de Nei JingClassic of Internal Medicine, geven aan dat het zelfs in die tijd een ontwikkeld systeem van geneeskunde was met gedetailleerde theorieën over de werking van de mens, oorzaken van ziekte en een passende behandeling. Door de eeuwen heen is er een uitgebreide literatuur samengesteld over acupunctuur en andere aspecten van de traditionele Chinese geneeskunde, zoals kruidengeneeskunde, massage, dieet en lichaamsbeweging.

Tegenwoordig wordt deze grondige documentatie en gestage ontwikkeling wereldwijd voortgezet. In de Volksrepubliek China en in andere landen lopen uitgebreide trainingsprogramma’s met grote academische ziekenhuizen die zich toeleggen op de studie, praktijk en onderzoek van traditionele methoden.

Het is interessant om op te merken dat de patiënt hier voor zijn klachten kan kiezen voor westerse of traditionele Chinese geneeskunde. Reeds lang ingeburgerd in China, Korea, Japan en andere landen in het Verre Oosten, wordt acupunctuur nu in het Westen steeds meer erkend als een veilige en effectieve vorm van geneeskunde, die uitgebreide en gespecialiseerde training vereist voor een juiste en effectieve beoefening.

DIAGNOSE

Het samenspel van bovenstaande factoren (en andere) zal bij bepaalde mensen de basis leggen voor hun huidige klacht. Om deze reden zal een acupuncturist niet alleen details van het onmiddellijke probleem vragen, maar ook naar achterliggende oorzaken. Klachten die in de breedte van iemands leven van invloed zijn zoals eerdere ziekten, familietendensen, algemeen energieniveau, enz., evenals de werking van alle lichaamssystemen. Op deze manier wordt een compleet beeld gevormd zodat de huidige stoornis in perspectief kan worden gebracht.

Deze afgeronde en alomvattende benadering wordt gecompleteerd door zorgvuldige observatie van de kleur, het gezicht en de lichaamskenmerken van een patiënt en kent een specifieke diagnose aan de hand van de pols en de tong.

De tong wordt onderzocht op vorm, kleur, beweging en beschermlaag.
De pols wordt genomen bij de radiale slagader op beide polsen en wordt op 12 verschillende posities fysiek onderzocht, gerelateerd aan de 12 hoofdorganen en hun corresponderende meridianen. Het wordt beoordeeld op snelheid, kracht en kwaliteit, zo zijn er 28 traditionele kwaliteiten, die elk specifieke indicaties geven over iemands gezondheidstoestand.

Met de pols, net als met de tong, beoordeelt de acupuncturist de patiënt als persoon in zijn totaliteit, niet alleen gericht op één deel van het lichaam of alleen op hun huidige klacht, maar in het complete perspectief oorzaken onderzoekt die tot de initiële klachten kunnen leiden.

GEZONDHEID & ZIEKTE

Waarom is iemand ziek? In de Chinese geneeskunde wordt gezondheid gezien als een dynamisch evenwicht, een flexibele staat die zich aanpast aan de vele interne en externe levensomstandigheden. Een gezondheidstoestand is onlosmakelijk verbonden met ideeën over stroming, balans en uitwisseling. Het oude Chinese symbool (Yin/Yang) waarin het donker en het licht voortdurend circuleren en elkaar ontspringen, illustreert verandering en verschuivingen in de balans van Yin/Yang. Een dynamisch paar tegenstellingen dat ten grondslag ligt aan al het leven – dag en nacht, actie en rust, in- en uitademen op elk niveau. Vanuit dit centrale idee van steeds veranderende balans ontwikkelde zich gedetailleerde theorieën uit de Chinese geneeskunde. Hoe ziekte ontstaat en hoe de gezondheid kan worden behouden. Onbalans of ziekte wordt gezien als voortkomend uit een complexe combinatie van factoren die in brede categorieën kunnen worden onderverdeeld. Deze dienen allemaal eerst door de acupuncturist te worden beoordeeld om tot de juiste behandeling van de klacht die zich voordoet te kunnen komen:

Erfelijke oorsprong: Familiekenmerken en aanleg, de genetische erfelijkheid die tot op zekere hoogte de grenzen van iemands gezondheid bepaalt.

Gemoedstoestand/emoties: Een belangrijke gewoontefactor – stress, zorgen, angst, wrok, woede, verdriet, enz. hebben allemaal hun specifieke werking en een van daaruit voortvloeiend effect op het lichaam.

Dieet: De slechte kwaliteit en lage voedingswaarde van ons huidige voedsel is een zeer belangrijke oorzaak van ziekte. Vele beschikbare commerciële producten, zijn zeer geraffineerd (en daarom van verminderde voedingswaarde) Het bevat allerlei chemicaliën zoals kunstmatige smaakstoffen, kleurstoffen, conserveermiddelen, enz. Onregelmatig eten en de gemoedstoestand tijdens het eten, b.v. gespannen, gehaast, zijn ook belangrijke factoren die tot ziekte kunnen leiden.

Externe omstandigheden: blootstelling aan kou, wind, hitte, vocht of droogte of een onvermogen om zich aan te passen aan plotselinge weersveranderingen

Trauma: niet alleen lichamelijke ongevallen en verwondingen, maar ook diepgewortelde psychologische/emotionele trauma’s.

Drugs: Hieronder vallen niet alleen overmatig veel thee of koffie, tabak, alcohol, recreatieve drugs en harddrugs, maar ook de meeste medicinale drugs met hun onaangename en ongewenste bijwerkingen. Medicamenteuze therapie bots in het algemeen met een acupunctuur behandeling maar dit kan worden gestart terwijl u onder medicatie staat. Naarmate de behandeling vordert, kunnen medicijnen meestal worden afgebouwd.

HET BEREIK VAN ACUPUNCTUUR

Acupunctuur is ontstaan ​​in China. Boeken die nu meer dan tweeduizend jaar oud zijn en nog steeds worden gebruikt, zoals de Nei JingClassic of Internal Medicine, geven aan dat het zelfs in die tijd een ontwikkeld systeem van geneeskunde was met gedetailleerde theorieën over de werking van de mens, oorzaken van ziekte en een passende behandeling. Door de eeuwen heen is er een uitgebreide literatuur samengesteld over acupunctuur en andere aspecten van de traditionele Chinese geneeskunde, zoals kruidengeneeskunde, massagedieet en lichaamsbeweging.

Tegenwoordig wordt deze grondige documentatie en continue ontwikkeling wereldwijd voortgezet. In de Volksrepubliek China en in andere landen in het Verre Oosten lopen uitgebreide trainingsprogramma’s met grote academische ziekenhuizen die zich toeleggen op de studie, praktijk en onderzoek van traditionele methoden.

Interessant is dat een patiënt hier voor zijn klachten kan kiezen voor westerse of traditionele Chinese geneeskunde. Reeds lang ingeburgerd in China, Korea, Japan en andere landen in het Verre Oosten, wordt acupunctuur nu in het Westen steeds meer erkend als een veilige en effectieve vorm van geneeskunde, die uitgebreide en gespecialiseerde training vereist voor een juiste en effectieve beoefening.

HET BEREIK VAN ACUPUNCTUUR

While acupuncture is deservedly well known for its successful treatment of painful conditions such as arthritis, back pain, migraines etc. its scope is in reality far wider, ranging from acute and infectious diseases to chronic internal problems such as menstrual disorders, respiratory complaints, depression and hormonal disturbances.

But as outlined above, illness is a complex subject with many factors that may need changing or resolving. While illustrating the extensive range and use of Acupuncture the listing of “diseases” that acupuncture can cure is in many ways misleading since its treats the person, not the disease, seeking to resolve the pattern or cause that lies behind the symptoms.

While the use of acupuncture for anaesthesia in operations is a useful modern development prevention is of course better than a cure.

With its detailed system of diagnosis acupuncture has always been used as a preventative medicine, able to correct imbalances while still in their early stages so that more serious conditions do not develop.

A check-up several times a year traditionally at the change of the seasons, is therefore a sensible precaution.

In this way health is not only restored but maintained and improved.

BEHANDELING

Acupuncture treatment consists of the insertion of fine needles, usually of stainless steel, into a few carefully selected points on the body so as to rectify the imbalances diagnosed. Since the needles are so fine, acupuncture is not usually found to be painful.

The number of needles used varies, often a few as two or three, sometimes as many as ten or fifteen. They are left in place for varying amounts of time perhaps on average 15-20 minutes. Each needle is single-used and from a sterile packet.

Another method commonly used in conjunction with Acupuncture is moxibustion. This consist of rolling a ball of the dried herb Artemesia Vulgaris (Mugwort) around the shaft of the needle and lighting it so that it smoulders. This has the effect of heating the needle, giving a reinforcing and tonifying action.

Moxa is also burned directly on the skin, when it is removed as soon as discomfort is felt, and in the form of a cigar-like moxa stick to heat larger areas of the body. If the condition requires it we will give a massage before or during the treatment.

BEHANDELING

Een acupunctuur behandeling bestaat uit het inbrengen van fijne naalden, meestal van roestvrij staal, op een paar zorgvuldig geselecteerde punten op het lichaam om de geconstateerde onevenwichtigheden te corrigeren. Omdat de naalden zo fijn zijn, wordt acupunctuur meestal niet als pijnlijk ervaren.

Het aantal gebruikte naalden varieert, vaak enkele twee of drie, soms wel tien of vijftien. Ze worden gedurende verschillende tijdsperioden op hun plaats gelaten, misschien gemiddeld 15-20 minuten. Elke naald is voor eenmalig gebruik en komt uit een steriele verpakking.

Een andere methode die vaak wordt gebruikt in combinatie met acupunctuur is moxa. Dit bestaat uit het rollen van een bolletje van het gedroogde kruid Artemesia Vulgaris om de schacht van de naald en deze aansteken zodat deze gaat smeulen. Dit heeft als effect dat de naald wordt verwarmd, wat een versterkende en reinigende werking geeft.

Moxa wordt ook direct op de huid verbrand, wanneer het wordt verwijderd zodra ongemak wordt gevoeld, en in de vorm van een sigaar vormige moxa-stick om grotere delen van het lichaam te verwarmen. Indien de conditie het vereist wordt er voor of tijdens de behandeling een massage gegeven.

ALGEMENE VRAGEN

VOOR WIE IS ACUPUNCTUUR GESCHIKT?

Er is praktisch geen leeftijdsgrens voor patiënten.
Baby’s en kinderen
kunnen behandeld worden (naalden worden vaak niet gebruikt, aangezien massage van de punt voldoende is) en er is geen leeftijdsgrens.

HOEVEEL BEHANDELINGEN ZIJN BENODIGD?

In het algemeen geldt dat hoe ouder de ziekte, hoe langer de patiënt behandeling nodig heeft. Patiënten hoeven dus geen wonderen te verwachten.
Omdat ieder mens als een uniek individu wordt behandeld, is het ook niet mogelijk om de duur van de behandeling precies te voorspellen, omdat deze afhankelijk is van de reactie op de behandeling zelf.

HOE REAGEERT HET LICHAAM OP ACUPUNCTUUR?

Er zijn veel verschillende soorten reacties, maar over het algemeen kunnen ze worden onderverdeeld in 2 grote categorieën:

  1. er kan een langzame progressieve verbetering zijn
  2. er kan een aanvankelijke verslechtering van de symptomen optreden gedurende een korte periode, gevolgd door een duidelijke verbetering. Dit is heel normaal en zou geen alarm moeten veroorzaken

WAT U WEL EN NIET MOET DOEN NA EEN BEHANDELING

Aangezien de behandeling de energietoestand van het lichaam verandert en zenuwen, bloedvaten, lymfe en spieren aantast, is het het beste om zware lichamelijke arbeid, overmatige opwinding of stress na een behandeling minstens één dag of bij voorkeur drie dagen te vermijden.

Anders zijn er geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig.

Deze voorzorgsmaatregelen vooral van toepassing in de geval van de eerste behandeling.

HEEFT U MEER VRAGEN
VOOR PAULINE?

VRAAG HET HAAR GERUST

OF NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE

PRAKTIJK ADRES

Burgemeester Minkenbergstraat 27a
6107 AD Stevensweert
Nederland / The Netherlands

ROUTE

Ⓒ copyright bestacupuncture.eu 2022 | Deeworks